>
>
>
Zväčšenie chladeného skladu MOPRO, LOGISTICKÉ CENTRUM, Sereď (SK 2018)

Zväčšenie chladeného skladu MOPRO, LOGISTICKÉ CENTRUM, Sereď (SK 2018)

ODBOR : Pozemné stavby

NÁZOV STAVBY : Zväčšenie chladeného skladu MOPRO, LOGISTICKÉ CENTRUM

MIESTO STAVBY : Sereď, Slovensko

INVESTOR : Lidl Slovenská republika, v.o.s.

ARCHITEKT : Polivka, Hörmann & Partners s.r.o.

DODÁVATEĽ : S4-Stavební, s.r.o.

ZAHÁJENIE : 01/2018

UKONČENIE : 03/2018

TECH/STAVEBNÝ DOZOR : PŠENKO ONDREJ, ASPO Construction, s.r.o., Sereď

Značky:Slovensko, stavebný dozor