>
>
>
Komplexná obnova Bytového domu, Jesenského 3000, Sereď (SK 2018)

Komplexná obnova Bytového domu, Jesenského 3000, Sereď (SK 2018)

ODBOR : Pozemné stavby

NÁZOV STAVBY : Komplexná obnova Bytového domu, Jesenského 3000, Sereď

MIESTO STAVBY : 926 00 Sereď, Slovensko

INVESTOR : Vlastníci bytov a NP BD, Jesenského 3000, Sereď, v.z. SBD Sereď

ARCHITEKT : HURTA Architects, s.r.o., Sereď

DODÁVATEĽ : LUKYSTAV, s.r.o., Dolná Streda

ZAHÁJENIE : 06/2017

UKONČENIE : 02/2018

NÁKLADY : 484 000 €

STAVEBNÝ DOZOR : PŠENKO ONDREJ, ASPO Construction, s.r.o., Sereď

Značky:Slovensko, stavebný dozor