Prehlásenie o narábaní s osobnými údajmi

(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod

Poskytovateľom tejto Webovej stránky https://www.aspocon.sk je spoločnosť ASPO Construction, s.r.o., ktorá je nižšie označovaná ako “my”, “nás” alebo “naše”.

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Prehlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame a chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje. Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje).

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu.

Zmeny v Prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa potreby v zmysle zákona upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom spracúvame a chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho, aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí na internete. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 16 rokov.

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje v nasledujúcom rozsahu a účeloch:

 • Odpoveď na kontaktný formulár
  osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, číslo telefónu, e-mailová adresa.
  právny základ: oprávnený záujem – spracovanie a vybavenie odpovede na kontaktný formulár
  doba uchovania je do vybavenia otázky, najviac však 1 rok

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ASPO Construction, s.r.o.. Spoločnosť vymenovala za svoju kontaktnú osobu Ondrej Pšenko, e-mailová adresa info@aspocon.sk, telefónne číslo 0949407611.

Spoločnosť ASPO Construction,  s.r.o. je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla organizácie s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby pod názvom organizácie
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle

Sprostredkovatelia a subdodávatelia prevádzkovateľa

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • WebHouse, s.r.o.
 • Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (WordPress.com)

S uvedenými sprostredkovateľmi má spoločnosť ASPO Construction, s.r.o. uzatvorený právny záväzok mlčanlivosti a ochrany spracúvaných osobných údajov v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe nariadení Európskej komisie.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo:

 • kedykoľvek odvolať tento súhlas
 • požadovať prístup ku svojim osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • na zabudnutie (vymazanie) osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ASPO Construction, s.r.o. vyššie uvedeným spôsobom.

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto Web stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účely funkčnosti tejto Web stránky. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete nižšie v Oznámení o používaní súborov cookies.

Sociálne médiá

Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Oznámenie o používaní súborov cookies

Aby sme Vám mohli poskytnúť prístup k tejto Webovej stránke a služby prispôsobené Vašim potrebám, potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom používate túto Webovú stránku.

To dosiahneme pomocou malých textových súborov, tzv. cookies. Cookies obsahujú malé množstvo informácií a sú sťahované prostredníctvom serveru tejto Webovej stránky do Vášho počítača alebo iného zariadenia. Váš internetový prehliadač potom zašle súbory cookies späť tejto Webovej stránke pri každej ďalšej návšteve, vďaka čomu Vás táto Webová stránka rozpozná a nájde informácie napr. o vašich užívateľských preferenciách (navštívené stránky, kliknutia, história aktivít, stav nákupného košíka, stav prihlásenia do používateľského účtu a pod.). Podrobné informácie o súboroch cookies a ich fungovaní nájdete na www.aboutcookies.org.

Kedykoľvek navštívite túto Webovú stránku, môže dochádzať ku zhromažďovaniu informácií prostredníctvom súborov cookies alebo iných technológií (informácie o jazyku, zemi a predtým navštívených stránkach). Získané súbory cookies sú využívané len vo veľmi obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre technické účely (funkčnosť Webovej stránky), a sú uchovávané po dobu 5 rokov v súlade s medzinárodnými štandardami NAI – www.networkadvertising.org. Tieto informácie nie je možné prepojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Návštevou tejto Webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v rozsahu uvedenom v tomto Oznámení o používaní súborov cookies.

Aké súbory cookies používame a prečo?

Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné na to, aby ste mohli túto Webovú stránku prezerať a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí, ktoré môžu obsahovať informácie pre registrovaných užívateľov (tzv. „nevyhnutné cookies“).

Používame taktiež tzv. „funkčné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom; napríklad uložiť Váš jazyk alebo Vašu geografickú polohu či fakt, že ste už vyplnili náš formulár. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Ako my, tak aj poskytovatelia našich služieb rovnako používame analytické služby, ktoré nám pomáhajú zistiť do akej miery je obsah našich Webových stránok efektívny, čo zaujíma našich užívateľov, a ako zlepšiť fungovanie tejto Webovej stránky. Okrem toho využívame tzv. „web beacons“, známe ako pixelové tagy k počítaniu návštev našich Webových stránok, a ďalej tzv. „výkonové cookies“, ktoré monitorujú, koľko unikátnych užívateľov túto Webovú stránku navštevuje a ako často. Tieto údaje používame výhradne pre štatistické účely a našim cieľom nie je používať tieto informácie k identifikácií konkrétnych užívateľov.

Pokiaľ chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré používame, napíšte nám na info@aspocon.sk.

Ako môžete kontrolovať súbory cookies?

Návštevou tejto Webovej stránku súhlasíte s tým, že môžeme do Vášho počítača alebo zariadenia umiestniť súbory cookies, tak ako je vysvetlené vyššie. Tieto súbory však môžete kontrolovať a spravovať niekoľkými spôsobmi. Majte prosím na pamäti, že odstránenie alebo blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť a je možné, že nebudete mať úplný prístup k niektorým oblastiam tejto Webovej stránky.

Kontrola pomocou internetových prehliadačov

Väčšina internetových prehliadačov Vám umožní kontrolovať, aké súbory cookies máte uložené, jednotlivé súbory cookies vymazať alebo ukladať súbory cookies z určitých alebo všetkých webových stránok. Vezmite prosím na vedomie, že pokiaľ všetky súbory cookies odstránite, všetky Vaše osobné nastavenia budú stratené, a to vrátane preferencií zakazujúcich používanie súborov cookies, pretože aj táto voľba vyžaduje nastavenie tzv. „opt-out cookies“. Viac informácií o tom, ako môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli súbory cookies blokované alebo filtrované, nájdete na www.cookiecentral.com/faq alebo na www.aboutcookies.org.

Nastavenie tzv. „analytických cookies“

Môžete tiež zamedziť tomu, aby Vaše anonymné prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. Vezmite prosím na vedomie, že využívame služby poskytovateľov analytických cookies uvedených nižšie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov týmito poskytovateľmi a možnostiach zákazu používania ich cookies môžete získať na nasledujúcich odkazoch:

Tlačidlá sociálnych sietí

Používame taktiež tlačidlá sociálnych sietí, ktoré užívateľom umožňujú webové stránky zdieľať alebo ich ukladať do záložiek. Jedná sa o tlačidlá, ktoré odkazujú na stránky sociálnych sietí prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu načítať údaje o Vašich aktivitách na internete vrátane tejto Webovej stránky. Prečítajte si prosím podmienky používania týchto internetových stránok, aby ste presne porozumeli tomu, ako tieto stránky Vaše údaje využívajú a zistili, ako môžete zamedziť ukladaniu týchto údajov alebo ako ich môžete vymazať.

Externé webové služby

Za účelom zobrazenia obsahu tejto Webovej stránky, napríklad za účelom zobrazenia obrázkov alebo videí, niekedy používame externé webové služby. Rovnako ako v prípade tlačidiel sociálnych sietí nie sme schopní týmto externým stránkam alebo doménam zabrániť, aby zhromažďovali údaje o tom, ako využívate obsah vložený na naše Webové stránky.

Súvisiace právne predpisy

Právne podmienky používania web stránky aspocon.sk

Nachádzate sa na web stránke www.aspocon.sk spoločnosti ASPO Construction, s.r.o. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Spoločnosť ASPO Construction, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

1. Vlastníctvo

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla spoločnosť ASPO Construction, s.r.o. alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti ASPO Construction, s.r.o. a/alebo ňou uvedeným subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené autorským právom, obchodnou úpravou a inými zákonmi a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Názov ASPO Construction a logo spoločnosti ASPO Construction, s.r.o. sú obchodnými značkami spoločnosti ASPO Construction, s.r.o. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

2. Licencia

Spoločnosť ASPO Construction, s.r.o.  Vám týmto udeľuje povolenie zobrazovať, ukladať a sťahovať materiály na tejto webovej stránke za predpokladu:

 • že zobrazíte príslušné informácie o vlastníctve, poskytnuté s materiálmi;
 • že s výnimkou prípadov výslovne uvedených v zmluve o poskytovaní služieb medzi Vami a spoločnosťou ASPO Construction, s.r.o., používanie materiálov slúži výlučne na Vaše osobné, nekomerčné a informačné účely a materiály nebudete používať za účelom obchodného zisku ani poskytovať tretím osobám;
 • že materiály nebudú žiadnym spôsobom upravované.

Platnosť tohto povolenia končí automaticky bez oznámenia v prípade, že porušíte akúkoľvek z týchto podmienok. S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať, prenášať ani „odzrkadľovať“ na inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti ASPO Construction, s.r.o.

V prípade, že neexistuje medzi Vami a spoločnosťou ASPO Construction, s.r.o. žiadna písomná zmluva o poskytovaní služieb týkajúca sa poskytovania materiálov z tejto web stránky, nesmiete používať materiály z tejto web stránky mimo rozsah poskytnutej licencie uvedenej v týchto podmienkach.

Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých na tejto webovej stránke, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia a uverejňovaní a predpisy a zákony o komunikácii.

3. Ukončenie webovej stránky

Spoločnosť ASPO Construction,  s.r.o. môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť ASPO Construction, s.r.o. nenesie voči Vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

4. Monitorovanie

Spoločnosť ASPO Construction, s.r.o.  môže monitorovať prístup na túto webovú stránku a získavať informácie, ktoré sú bežne poskytované zariadeniami pristupujúcimi na ňu, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Podrobné informácie sú uvedené v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

5. Obmedzenie zodpovednosti

Web stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely a informácie o produktoch a službách prevádzkovateľa. Všetky informácie, tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy.

Všetky produkty a služby uvedené na web stránke sú poskytované Prevádzkovateľom a/alebo nim sprostredkované v rozsahu a podľa ich príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

V PRÍPADE, ŽE NIE STE SPOKOJNÍ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU, JEDINÝM VAŠIM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE MOŽNOSŤ PRERUŠIŤ JEJ POUŽÍVANIE. SPOLOČNOSŤ ASPO Construction,  s.r.o. NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ UTRPÍTE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, ÚPRAVY, DOLOŽENIA, KOPÍROVANIA, DISTRIBUOVANIA ALEBO SŤAHOVANIA MATERIÁLOV ALEBO POUŽÍVANIA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. SPOLOČNOSŤ ASPO Construction,  s.r.o. V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZÁKAZKY, VÝNOSOV, ZISKU, POUŽÍVANIA ÚDAJOV ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO REALIZÁCIE INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, A TO I V PRÍPADE, KEDY BOLA SPOLOČNOSŤ ASPO Construction,  s.r.o. VOPRED POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO ŠKODY.

6. Zásahy tretej strany

Žiadna tretia osoba nie je v nijakom prípade oprávnená bez povolenia zasahovať do tejto web stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia Prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding, DDoS). V prípade porušenia tohto ustanovenia má Prevádzkovateľ, nárok na náhradu spôsobenej škody.

V Seredi 1.6.2018