Prečo my

Na základe viacročných skúseností, úspešne zrealizovaných projektov a poznatkov zo zahraničia, investorom:

  • ponúkame komplexný servis
  • garantujeme vysokú kvalitu stavebného diela
  • garantujeme úsporu nákladov

Zastávame záujmy klienta s cieľom dosiahnuť výsledok, ktorý bude napĺňať jeho najvyššie kritériá a predstavy na požadované dielo z hľadiska:

  • Obsahu – dielo bude zodpovedať predstavám klienta a účelu pre ktoré bolo zhotovené, budú použité optimálne technické riešenia
  • Kvality – dielo bude zhotovené v požadovanej kvalite v zmysle platných technických noriem, legislatívy v súlade so záujmami klienta
  • Času a nákladov – dielo bude zhotovené a odovzdané do užívania v dohodnutom termíne a dohodnutej cene, harmonogramy a náklady budú priebežne kontrolované a vyhodnocované

Máte záujem?