>
>
Priemyselná, občianska a bytová výstavba

Priemyselná, občianska a bytová výstavba

 • Odovzdanie staveniska
 • Riadenie a kontrola stavebných a montážnych prác
 • Kontrola kvality
 • Výkon stavebného dozoru
 • Kontrola a riadenie časových vzťahov
 • Evidencia dokumentácie
 • Riadenie zmien projektu
 • Administrácia a archivácia
 • Kontrola nákladov a fakturácií
 • Riadenie prevzatia hotového diela
 • Riadenie uvedenia do prevádzky, účasť na skúšobnej prevádzke
 • Zabezpečenie kolaudácií

Máte záujem?

...staviame s najvyššou odbornosťou