>
>
>
Raj zdravia, Bratislava (SK 2021)

Raj zdravia, Bratislava (SK 2021)

ODBOR : Pozemné stavby

NÁZOV STAVBY : RAJ CENTRUM BRATISLAVA (Raj zdravia)

MIESTO STAVBY : Bratislava, Slovensko

INVESTOR : BOHDAL, s.r.o.

ARCHITEKT : SYNERGIES Architects

DODÁVATEĽ : Bohdal s.r.o.

ZAHÁJENIE : 04/2020

UKONČENIE : 05/2021

NÁKLADY : 10 000 000 €

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT : PŠENKO ONDREJ, ASPO Construction, s.r.o., Sereď

Značky:projektový manažment, Slovensko