>
>
>
Administratíva, sklad a predajňa – MP KOVANIA, Bratislava (SK 2019)

Administratíva, sklad a predajňa – MP KOVANIA, Bratislava (SK 2019)

ODBOR : Pozemné stavby

NÁZOV STAVBY : Administratíva, sklad a predajňa – MP KOVANIA

MIESTO STAVBY : Bratislava, Slovensko

INVESTOR : PROTETIKA TRADE, a. s.

ARCHITEKT : ditta

DODÁVATEĽ : VOD-EKO a. s., Trenčín

ZAHÁJENIE : 03/2019

UKONČENIE : 11/2019

NÁKLADY :

TECH/STAVEBNÝ DOZOR: : PŠENKO ONDREJ, ASPO Construction, s.r.o., Sereď

Značky:Slovensko, stavebný dozor